รายละเอียดบทความ

การวัดไซท์แหวน

ขนาดของแหวน


ตารางการเปรียบเทียบวัดไซส์แหวน
ตารางการวัดไซส์แหวนนี้ เป็นการวัดที่จะได้ขนาดมาตรฐานของUSA โดยนำขนาดที่เราวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่เป็นขนาดมิลลิเมตรที่ได้ นั้น
มาเปรียบเทียบกับตารางนี้ เราก็จะได้ไซส์หรือขนาดของแหวนที่เราต้องการ

 

วิธีที่ 1 วิธีการวัดแหวนอย่างถูกต้อง

การวัดแหวนเพื่อที่จะได้ขนาดที่เราต้องการ
การวัดต้องวัดขนาดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนเป็นมิลลิเมตรเท่า นั้น
เราจึงจะได้ขนาดที่พอดีกับนิ้วตามที่เราต้องการ

วิธีที่ 2 กรณีที่ไม่มีแหวน

ตัดกระดาษขนาด 5 มิลลิเมตร แล้วนำมาพันรอบโคนนิ้วที่จะสวมแหวน
โดยพันให้พอดีกับนิ้วมือไม่ให้แน่นและหลวมเกินไป
* สำหรับผู้ที่มีข้อนิ้วใหญ่ควรวัดโดยการพันกระดาษที่ข้อนิ้วให้แน่นแทนการพัน บริเวณโคนนิ้ว
เมื่อพันกระดาษเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ดินสอทำสัญลักษณ์บนกระดาษในตำแหน่งที่พันรอบนิ้วมือ

ขนาดแหวน
Size (mm)

เส้นผ่านศูนย์กลาง
Diameter (mm)

เส้นรอบวงแหวน ( มม.)
Circ . Size (mm.)

ไซด์อเมริกา
U.S.A. size

ไซด์อังกฤษ
English size

ไซด์เยอรมัน
Germany

ไซด์อิตาลี่
Italian size

ไซด์ฝรั่งเศส
French size

ไซด์ญี่ปุ่น
Japan size

ไซด์ฮ่องกง
Hong Kong

44

14.05

43.4

3

F

14

4

44

4

6

45

14.45

44.9

3 1/2

G

14 1/2

6

45 1/4

6

8

47

14.86

46.5

4

H

15

7

46 1/2

7

8.5

48

15.27

47.8

4 1/2

I 1/2

15 1/4

8

47 3/4

8

9.5

49

15.70

49.0

5

J 1/2

15 3/4

9.5

49

9

10.5

51

16.10

50.3

5 1/2

L

16

10.5

51 3/4

10

11.5

52

16.51

51.5

6

M

161/2

11.5

52 3/4

12

13.5

53

16.92

52.8

6 1/2

N

17

13

54

13

14.5

55

17.35

54.0

7

O

17 1/4

14.5

55 1/4

14

15.5

56

17.75

55.3

7 1/2

P

17 1/2

16

56 1/2

15

16.5

57

18.19

56.6

8

Q

18

17

57 3/4

16

17.5

58

18.53

57.8

8 1/2

Q 1/2

18 1/2

18.5

58

17

18

59

18.89

59.1

9

R 1/2

19

19.5

59 1/4

18

19

61

19.41

60.6

9 1/2

S 1/2

19 1/2

21

60 1/2

19

20

62

19.84

62.2

10

T 1/2

20

22

61 3/4

20

21

63

20.20

63.1

10 1/2

U 1/2

20 1/4

23.5

62 3/4

22

23

65

20.68

64.3

11

V 1/2

20 3/4

25

64 1/4

23

24

66

21.08

65.7

11 1/2

W 1/2

21

26.5

66

24

25

68

21.49

67.9

12

Y

21 1/4

27.5

67 1/2

25

26

69

21.89

68.5

12 1/2

Z

21 3/4

28.5

68 3/4

26

27

70

22.33

70.1

13

--

22

30

--

27

28

นำกระดาษที่ได้มาวางทาบกับไม้บรรทัดเพื่อหาค่าที่ต้องการ ซึ่งจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
จากนั้นนำค่าที่ได้นั้นมาเปรียบกับตารางของเส้นรอบวงไซส์แหวน เราก็จะได้ขนาดของแหวนที่เราต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงบทความ : boebie shop